Ad

בחר את הדגם של היצרן Olidata S.p.A.

כדי להוריד את מנהלי ההתקנים, בחר את דגם המחשב הנייד

בחר את המכתב שמתחיל את מספר הדגם של Olidata S.p.A.